www.flatanger.kommune.no

Omsorgsleilighet

En omsorgsleilighet er en bolig som er tilpasset orientering- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. En omsorgsleilighet er beboerens eget hjem. Den er ikke fast bemannet, men beboerne vil få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende.

For mer informasjon ta kontakt med avdelingssykepleier i åpen omsorg Siri Mette Røstvoll tlf. 476 75466.