www.flatanger.kommune.no

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer. Utlån av hjelpemidler tilbys for at bruker skal klare seg i eget hjem, f.eks.: arbeidsstol, dusjstol, toalettforhøyer, seng, rullator osv.

Kommunens kontaktperson for hjelpemidler: Siri Mette Røstvoll Tlf 476 75466.

Det er to typer utlån:
1. Korttidsutlån inntil 3 måneder. Formidles av pleie- og omsorgstjensten.
2. Langtidsutlån formidles av hjelpemiddelsentralen, og dette utlånet må det søkes om på eget skjema. For å få innvilget hjelpemidler til langtidsutlån må søkeren ha en varig (over 2 år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.