www.flatanger.kommune.no

Ă…pning fysio2_200x134

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten er en del av helsetjenesten i Flatanger kommune. Tjenesten er organisert med 20% kommunal stilling og 60% stilling som privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale. Det er for tiden fysioterapeut Trond Jørstad Larssen og Stine Haukø Sjursen som dekker stillingene.

Fysioterapien har lokaler i 1. etasje i Miljøbygget på Lauvsnes.
Fysioterapeuten er å treffe på tlf. nr. 476 31049 alle dager mellom kl. 09.00 - 14.30.

Hovedmålsettingen for fysioterapitjenesten er å fremme menneskers muligheter til å fungere i sine omgivelser og mestre daglige gjøremål. Dette innebærer bl.a. å vedlikeholde eller bedre menneskers funksjonsevne, samt å forebygge fremtidige helseplager.

Arbeidsområder:
Hjelp til søknad om hjelpemidler.
Førskolekontroll i samarbeid med helsesøster.
Individuell undersøkelse, veiledning og / eller behandling.
Tilbud om treningsgruppe for pasienter med kroniske sykdommer / plager.
Forebyggende / helsefremmende arbeid.

Hvem kan få tjenesten:
Alle med skriftlig henvisning fra lege eller ved å henvende deg til Flatanger fysikalske. Henvendelser kan og skje gjennom andre instanser som f.eks helsesøster, skole eller ansatte ved pleie- og omsorgstunet.

Det er ikke mulighet for hjemmebehandling.

Alle som søker behandling hos fysioterapeut blir satt på venteliste og behandles fortløpende.