www.flatanger.kommune.no

Næringsutvikling

iFlatanger  Her ser du kommunens brosjyre om næringsutvikling

Veileder landbruk og næring er sammen med teknisk sjef og rådmann kommunens kontaktperson i næringssaker.

Vi ønsker å være samtalepartnere og støttespillere for personer som går med tanker om bedriftsetablering eller annen næringsaktivitet. Vi ønsker også å spille på lag med eksisterende næringsliv, og bidra til at næringsaktørene skal kunne utvikle seg videre. I tillegg bistår vi også med vanlig veiledning og kontakt med Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, fylkeskommune, stat m.v.

Flatanger kommune disponerer et kommunalt næringsfond som skal være et virkemiddel i arbeidet med å styrke næringsliv og bosetting i kommunen. Fondet skal brukes til å fremme etablering og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Flatanger. Nedenfor finnes vedtektene for Næringsfondet og en enkel søknadsveiledning.
 
Kommunalt utviklingsfond for 2018
 
Ta kontakt med veileder landbruk og næring, Øivind Strøm, tlf. 47637202
(oivind.strom@flatanger.kommune.no) for ytterligere informasjon.
   

Bedin (offentlig nasjonal tjeneste)
Nettsted for gründere og bedrifter med formål å gjøre det enklere å starte og drive bedrift. Bedin gir all informasjon om hvordan man etablerer bedrift, og har en rekke nyttige verktøy, guider og maler for bedre og enklere forretningsdrift. Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet. Se www.bedin.no

Narviktelefonene (800 33 840)
Narviktelefonene er en gratis nasjonal telefontjeneste som gir svar til gründere og bedrifter om etablering og drift av næringsvirksomhet. Erfarne bedriftsrådgivere gir svar i kontortiden. Narviktelefonene er søstertjenesten til www.bedin.no . Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet. Se mer info her: http://www.bedin.no/cwpages/OmNarviktelefonene.shtml

Etablerer.no
Nettstedet Etablerer.no er et offentlig finansiert gratistilbud for gründere. Målsettingen er å lede etablereren frem til en forretningsplan, og dermed en avklaring på om forretningsidéen er god nok for bedriftsetablering. Og videre at planen er av så høy kvalitet at den tilfredsstiller kravene til finansiører og lignende. Se www.etablerer.no