Flatanger Skyet 4

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Oppvekst og kultur > Grunnskole > Artikkel

Tildeling av skoleplass ved tilflytting

  • Flyttemeldingsskjema danner grunnlag for tildeling av skoleplass.
  • Ved flytting henvender du deg til den skole eleven(e) flytter fra. Skolen vil fylle ut flyttemeldingsskjema som de sender til mottakende kommune, som tildeler skoleplass.
  • For nærmere informasjon om Flatanger kommunes skoletilbud, viser vi til tjenestebeskrivelsene.

 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no