www.flatanger.kommune.no

Tildeling av skoleplass ved tilflytting

  • Flyttemeldingsskjema danner grunnlag for tildeling av skoleplass.
  • Ved flytting henvender du deg til den skole eleven(e) flytter fra. Skolen vil fylle ut flyttemeldingsskjema som de sender til mottakende kommune, som tildeler skoleplass.
  • For nærmere informasjon om Flatanger kommunes skoletilbud, viser vi til tjenestebeskrivelsene.