www.flatanger.kommune.no

Handel/service

Dagligvarehandel

Spar Flatanger, Lauvsnes Tlf. 742 88120
Coop Marked Flatanger, Vik Tlf. 913 99730
H. Sved Eftf., Jøssund Tlf. 742 89220

 


 Andre næringer

Aqua Kompetanse AS Tlf. 742 88430 E-post: post@aqua-kompetanse.no
Flatanger Motor AS Tlf. 742 89745 E-post: post@flatangermotor.no
Flatanger Rørservice AS Tlf. 970 22983 E-post: post@flaror.no
Folla Bil og Båt AS Tlf. 742 88771 E-post: post@follabb.no
Folla Maritime Service AS Tlf. 742 21980 E-post: post@follamaritime.no
Kjeminor AS Tlf. 742 88290 E-post: kjell@kjeminor.no
Masstua DA Tlf. 938 46529 E-post: lisbet-h@online.no
Namdal Akvasenter Tlf. 742 21998 E-post: post@namdalakvasenter.no
Ruth's Salong Tlf. 742 88131