Flatanger Skyet 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Flatanger bygdemuseum

Flatanger bygdemuseum ligger på Hilstad og består av gammel skolestue, en lærerbolig og en naust. I tillegg befinner det seg et uthus på tomta. Samlingen har over 1000 gjenstander og en stor fotosamling. Museet er åpent minst 2 søndager i juli. I tillegg er det åpent for skolene og etter avtale for andre interesserte.
Kontaktperson: Julie Elisabeth Haugum, tlf.nr. 476 46170.Hilstad bygdemuseum AUD HoSTLAND

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no