Flatanger Skyet 13

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Idrett og friluftsliv

Inn under dette området ligger:

  • Sentralidrettsanlegget på Vik.
  • De offtenlige skolene og barnehagene sine uteområder .
  • Folkehelsearbeid i regi av  FYSAK.
  • Ulike tilskuddsordninger, der i blant spillemidler.

 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no