Inn under dette området ligger:

  • Sentralidrettsanlegget på Vik.
  • De offtenlige skolene og barnehagene sine uteområder .
  • Folkehelsearbeid i regi av  FYSAK.
  • Ulike tilskuddsordninger, der i blant spillemidler.