www.flatanger.kommune.no

Spillemidler

Spillemidler deles ut av fylket hvert år og kan deles inn i flere kategorier, men de to viktigste er:

 1. Mindre kostandskrevende nærmiljønalegg med totalkonstand inntil kr 80 000,- (ingen søknadsfrist).

2. Ordinære nærmiljøanlegg med totalkostand over kr 80 000,- (søknadsfrist 10.desember hvert år).

For å kunne få søknaden om ordinære nærmiljøanlegg innvilget av fylket, må tiltaket stå på den prioriterte lista i Flatanger sin kommunedelplan for anlegg for idrett og friluftsliv. Den prioriterte lista rulleres hvert år i november/desember av hovedutvalget for oppvekst og omsorg (HUOO).

For å kunne få bli med på den prioriterte lista må det sendes inn et brev til kulturkontoret hvor tiltaket står kort beskrevet. Frist for dette er 10.november hvert år.

For mer innformasjon om spillemidler og innsending av søknad om spillemidler gå til idrettsanlegg.no

Kontaktperson: Julie Elisabeth Haugum tlf.nr. 476 46170.