FOLK2 er et femårig regionalt kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemidler i folkehelsearbeidet. Kulturens egenverdi skal styrkes og flere skal få ta del i kulturelle opplevelser og utvikle egne skapende evner. FOLK2 er en sentral del av fylkeskommunens folkehelsearbeid.

Flatanger kommune er med i FOLK2 og har følgende tiltak:

Lek med kunst 1

Målet med prosjektet er å øke trivselen og livskvaliteten hos små barn. Det skal skje ved at barna får prøve ut nye måter å uttrykke seg selv på gjennom et positivt møte med og aktiv deltakelse i ulike kunstformer og kulturuttrykk. Dette skal på sikt være med på å øke deres evne til å mestre hverdagens krav.

Målgrupper er barn i 3-5-årsalderen i kommunal barnehage i Flatanger. Det legges stor vekt på leken med uttrykkene, og det skal være en prestasjonsfri sone. Det ender derfor ikke opp i en forestilling eller felles framvisning av kunstuttrykkene de har lekt seg med i denne perioden.

Lek med kunst 2

Målene er de samme som i Lek med kunst 1. Målgruppen er 1.-klassinger som går på offentlig skole i Flatanger. 

Kultur for alle

Tilrettelegge for og/eller ta med beboere på ulike kulturaktiviteter. Målet er å øke trivsel og livskvalitet gjennom både aktiv og passiv deltakelse i kulturaktiviteter/friluftsliv.

Kontaktperson: Julie Elisabeth Haugum, tlf.nr. 476 46170.