www.flatanger.kommune.no

Nytt fra ordføreren

Her ser du ordførerens ord og tanker til innbyggerne og alle andre interesserte. Det kan være aktuelle saker eller generelle betraktninger om det å være ordfører og innbygger i Flatanger.

Ta gjerne kontakt med ordfører Olav Jørgen Bjørkås her eller på telefon 476 35811 el. 970 62990.