Flatanger Skyet 2

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Informasjon > Turist i Flatanger > Artikkel

Gammel bosetting

Det er foretatt registrering av såkalte kysttufter bl.a. på Halmøya, Kvernøya og Villa. Disse viser at det har vært en meget gammel bosetting på øyene i Flatanger. 

Hvor gamle de eldste hustuftene på Villa er, har man ikke fastslått, men tilsvarende tufter andre steder viser seg å ha vært brukt i yngre jernalder og vikingtida. Det synes å være rester av trehus som var bygd på en grunnmur av rullestein, eller omgitt av steinmurer. Husene har vært nesten firkantet med ildstedet i sentrum og inngang over grunnmuren.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no