Folkeregisteret ligger under skattekontoret.

Henvendelser skal rettes til:

Postadresse: Skatt Midt-Norge, Postboks 2060, 6402 MOLDE
Besøksadresse: Statens Hus, 7734 STEINKJER
Telefon: 800 80 000
Telefaks: 71 19 51 01
E-post: skattmidt@skatteetaten.no
Hjemmeside: Skatteetaten


Henvendelser kan også rettes til lokalkontorene.