www.flatanger.kommune.no

Jordmor

Gravid.bmpFlatanger kommune har, i likhet med flere kommuner rundt Namsos, samarbeid med fødeavdelingen ved Sykehuset Namsos om kjøp av jordmortjeneste.
Flatanger kommune har jordmortjeneste i 10 % stilling, slik at det er jordmor ved helsestasjonen på Lauvsnes annenhver uke, for tiden onsdag i partallsuker.

Jordmor i Flatanger samarbeider med jordmødre og gynekologer ved fødeavdelingen i Namsos. Ved spørsmål som jordmor ikke kan svare på, blir gynekolog kontaktet. Ved behov for undersøkelse og eller oppfølging hos gynekolog, kan jordmor henvise. Jordmor samarbeider også nært med helsesøster Lena Rian Hågensen og lege Lena Canborn.

For å bestille time, kan du enten ringe til legekontoret, tlf. 74 22 11 37 eller til helsesøster, tlf. 907 03180.
Du kan også ringe direkte til jordmor Synnøve Laukholm på tlf. 909 59488. Men vær oppmerksom på at dette ikke er noen vakttelefon.