Kommunalt boligfelt øst, nord-øst for Lauvsnes sentrum (langs veien mot Løvøy kirke). Godt etablert felt med gangavstand til Lauvsnes skole og idrettshall og Vangan barnehage. Kort vei til Øra småbåthavn. Fortsatt ledige tomter i feltet.