www.flatanger.kommune.no

Politiet

Politiets nødtelefon: 112

Politiet der du er: 02800
Når du ringer dette nummeret, kommer du til nærmeste politikammer uansett hvor du ringer fra i landet. 

Flatanger lensmannskontor:
Telefon: 74 22 12 20
74 22 12 21
 Miljøbygget, Lauvsnes
 7770 Flatanger
post.nord-trondelag@politiet.no

Konstituert lensmann: Svein Ivar Asklund.
Vennligst merk e-post til kontoret med kontorets navn.

Hos Lensmannen i Flatanger kan du få hjelp til  blant annet disse tjenestene:

  • anmeldelser 
  • våpen
  • politiattester
  • kjøresedler
  • melding om dødsfall, klikk her for informasjon
  • sprengningssertifikat      

 Informasjon om politisaker norge.no