Kommunalt organ til å bistå umyndige og personer med nedsatt funksjonsevne som trenger assistanse til å ivareta sine økonomiske og alminnelige interesser. Organets virkeområde går fram av Vergemålsloven av 1927.

Forretningsførende overformynder: Øyvind Mårvik
Overformynder: Aase Kristin Aa. Mårvik

Overformynderiet har ikke fast kontortid men kan nås på
telefon 908 35210 eller 476 79893. Om det ikke oppnås kontakt, kan man ringe Flatanger kommune tlf. 74 22 11 00 som vil formidle beskjed om at overformynderiet tar kontakt tilbake.
Postadresse: Flatanger overformynderi
  v/Øyvind Mårvik
  7746 Hasvåg