www.flatanger.kommune.no

Eiendomsskatt

Se informasjon om eiendomsskatt i Flatanger her

eiendomsskatt[ 2]

 

 

 

 

 

Eiendomsskatten er en frivillig kommunal skatteform. Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt. Det er også opp til den enkelte kommune å bestemme utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt i eigedomsskattelova. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget.

Flatanger kommunestyre gjorde 06.05.2009 vedtak om å innføre eiendomsskatt for verk og bruk fra og med 2010. 27.04.2011 vedtok kommunestyret å utvide eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen fra og med 2012.

Kontaktinformasjon:
Eiendomsskattekontoret, Flatanger kommune, 7770 Flatanger.
Regnskaps- og kontorsjef Gunnar Einvik, tlf. 476 36505.
E-post: gunnar.einvik@flatanger.kommune.no

Aktuelle lenker:
Rammer og retningslinjer for takstering
Fritak for eiendomsskatt
Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt 
Betalingsutsettelse av eiendomsskatt
Vedtak om innføring av eiendomsskatt verk og bruk av 06.05.2009
Vedtak om innføring av eiendomsskatt i hele kommunen av 27.04.11
Eiendomsskattevedtekter Flatanger
Slik beregnes arealet