www.flatanger.kommune.no

Olav_250x176

Ordføreren

Kontaktinformasjon:

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås er tilgjengelig på tlf. 476 35811/tlf. 970 62990 eller på 
e-post: ojb@flatanger.kommune.no