www.flatanger.kommune.no

Boligtilskudd til tilpasning

Flatanger kommune har i år fått tildelt fra Husbanken tilskudd til tilpasning av bolig for videre tildeling i 2012.

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?
Tilskudd gis til husstander der minst ett medlem enten er:
Hva kan det gis tilskudd til?
Tilskudd til mindre utbedringer/tilpasninger av egen bolig eller til leid bolig.
Tilskudd gis etter en vurdering av både søkers spesielle behov for tilpasning og etter streng økonomisk behovsprøving.
 
Hvordan søke?
Søknad om boligtilskudd til tilpasning av bolig sendes til Flatanger kommune ved sosialetaten.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til sosialkontoret eller du kan finne det ved å gå inn på www.husbanken.no
Kommunen kan hjelpe til med veiledning og hjelp til utfylling av søknad.
Informasjonskontakt:
Førstekonsulent/veileder Tone Merete Eian, tlf. 55 55 33 33.