www.flatanger.kommune.no

Logo kommunereform_150x80

Kommunereformen

Regjeringen ønsker å gjennomføre en kommunereform.  I følge Regjeringen er målet å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.

Regjeringen vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering.

Høsten 2014 blir alle landets kommuner invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene.

Linker kommunereformen:  Regjeringen / Fylkesmannen.

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen

SWOT analyse. Flatangersamfunnet som en del av en større kommune, oppsummering

Fremgangsmåte for brevstemming ved rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 23. mai 2016

Fremforhandlet intensjonsavtale for en ny kommune; Midtre Namdal +

Referat fra møte i utredningsutvalget for kommunereformen 15.03.16

Referat fra møte i utredningsutvalget for kommunereformen 01.03.16

Referat fra møte i utredningsutvalget for kommunereformen 16.02.16

Referat fra møte i utredningsutvalget for kommunereformen 25.01.16

Utredning - Kan Flatanger bestå som egen kommune?

Statusrapport pr. 05.01.2016; Kommunereformarbeidet i Flatanger kommune

Referat fra oppstartsmøte med Nord-Trøndelag Forskning og Utvikling 01.12.15 ang. utredning av konsekvenser (positive/negative) ved at Flatanger kommune fortsatt vil bestå som en egen kommune

Brev til kommunene fra statsråd Jan Tore Sanner datert 28.10.15

Referat fra møte i utredningsutvalget for kommunereformen 29.10.15

Referat fra møte i utredningsutvalget for kommunereformen 08.09.15

Statusrapport pr. 05.08.15; Kommunereformarbeidet Flatanger kommune

Vedlegg; Særutskrift fra kommunestyrets behandling av kommunereformen den 18.06.15

Referat fra møte i utredningsutvalget for kommunereformen 09.06.2015

Namdalseid, Osen og Flatanger, kunnskapsinnhenting

MNS, Osen og Flatanger, kunnskapsinnhenting

Referat fra møte i utredningsutvalget for kommunereformen 15.04.2015

Resultat fra innbyggerundersøkelse om kommunereform del 1  -  del 2

Kommunerapport fra innbyggerundersøkelse

Referat nr. 2 fra Osen-møtet 07.04.2015

Referat nr. 1 fra Osen-møtet 07.04.2015 - Kommunereform - Hva er det vi ikke forstår?

Gruppebesvarelser fra folkemøte om kommunereformen 17.03.2015

Referat fra folkemøte om kommunereformen 17.03.2015

Referat fra ansattmøte 11.03.2015     -    Vedlegg til referat fra ansattmøte

Referat fra fellesmøte om kommunereformen mellom kommunene i Osen, Namdalseid og Flatanger 06.03.2015

Referat fra møte i utredningsutvalget for kommunereformen 18.02.2015

Faktainnsamling - kommunene i Indre og Midtre Namdal, Flatanger og Osen

Status i kommunens arbeid med kommunereformen, valg mht videre framdrift, organisering mv. - vedtatt i kommunestyret 05.02.15

SWOT analyse Flatanger som egen kommune, oppsummering

Oppsummering av gruppearbeid om kommunereformen, kommunestyret 5.2.2015 (Utført av kommunestyrets representanter)

Møtereferat vedr. møte med Fylkesmannen 04.11.14 - Kommunereformen

Grovskisse til prosessplan for Flatanger kommunes arbeid opp mot kommunereformen, vedtatt i kommunestyret 30.10.2014