www.flatanger.kommune.no

Integrering_200x124

Integreringstjenesten

Kontaktinformasjon:

Integreringskoordinator Somia E. Tøndel, tlf. 90 70 71 62/74 22 11 00.
E-post: somia.tondel@flatanger.kommune.no

Veileder/miljøarbeider Vegard Kemnitz, tlf. 90 22 86 75/99 04 31 66.
E-post: vegard-juliussen.kemnitz@flatanger.kommune.no

Besøksadresse: 3. etasje i kommunehuset (Miljøbygget).
 

Flatanger kommune bosetter nyankomne flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Integreringstjenesten i Flatanger er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger. Målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i arbeid eller utdanning og samfunnsliv, samt deres økonomiske selvstendighet. Integreringstjenesten har et særskilt ansvar for å følge opp den enkeltes introduksjonsprogram. Programmet skal bunne i kvalifisering til utdanning eller arbeid samt tiltak for integrering og inkludering.

Integreringstjenesten virksomhet reguleres i hovedsak av introduksjonsloven samt kommunale vedtekter som berører driften.

Tjenestens hovedoppgave er å koordinere bosetting, opplæring og integrering av flyktninger.

Det legges særlig vekt på:

Vil du bidra?

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å engasjere seg i flyktningarbeidet i Flatanger kommune, kan sende e-post: somia.tondel@flatanger.kommune.no. Et eksempel er å bidra med leksehjelp til nyankomne flyktninger som skal lære seg norsk og rekruttering til lokale aktiviteter.