Flatanger Lettskyet -3

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Kart og oppmåling

Kart miljø  Kart- og oppmålingsvirksomheten utøver den myndighet som ligger til kommunen gjennom matrikkelloven. Denne omfatter bestyring av kart- og delingsforretninger  inkl. grenseavklaring, grensepåvising sammenføyning og grensejustering, utstedelse og tinglysing av målebrev, føring av eiendomsregister (matrikkel), adressetildeling og kontroll av eiendommer i forhold til konsesjonsfrihet.

Noen av våre tjenester er avhengig av godkjenning fra bygningsmyndigheten.

Spørsmål som angår kart- og oppmålingsarbeider kan rettes til:

Oppmålingsingeniør Morten Kristiansen, tlf. 476 48051 el. 948 16085.
E-post:
morten.kristiansen@flatanger.kommune.no

Gebyr for kart- og oppmålingsarbeider

I menyen under finner du en oversikt over tjenester som Flatanger kommune tilbyr:

 


 

Nyttige linker:

GisLink karttjenester - en samordnet kart- og fagdatatjeneste til bruk i lokal og regional forvaltning og for publikum
Statens Kartverk - info om kart, tinglysing, navnetildeling m.m.
Tinglysingen - informasjon om tinglysing
Norge i bilder - flyfoto (ortofoto)

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no