Kart- og oppmålingsvirksomheten utøver den myndighet som ligger til kommunen gjennom matrikkelloven. Denne omfatter bestyring av kart- og delingsforretninger  inkl. grenseavklaring, grensepåvising sammenføyning og grensejustering, utstedelse og tinglysing av målebrev, føring av eiendomsregister (matrikkel), adressetildeling og kontroll av eiendommer i forhold til konsesjonsfrihet.

Noen av våre tjenester er avhengig av godkjenning fra bygningsmyndigheten.