Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontrollutvalget i Flatanger

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan.
Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid øke den allmenne tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på en måte som sikrer åpenhet og hjelpsomhet, likebehandling og rettsikkerhet.

Kontrollutvalget skal bidra til

  • økt kvalitet, effektivitet, produktivitet og sikkerhet i de interne rutinene
  • optimal utnyttelse av kommunale midler, med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater
  • en forvaltning som er i samsvar med gjeldende lover og vedtak

På kontrollutvalgets egen internettside finner du nærmere informasjon.

Skjema