Instans Krisetelefoner   E-post/hjemmeside
Kommunen
Rådmann
Ordfører
74 22 11 00
97 16 97 08
97 06 29 90
  postmottak@flatanger.kommune.no
Brann nød 110    
Politi nød 112   Nord-Trøndelag Politidistrikt
Medisinsk nød 113 Legevakt 116 117 Helse Nord-Trøndelag
Fylkesmannen 74 16 80 00  

Samfunnssikkerhet
Sivilforsvaret