Kommunens krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, ivaretas av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.

Les mer om tilbudet her