Flatanger Lettskyet 7

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Kunngjøring betalingssatser og gebyrregulativ for 2011

Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for kommunale tjenester i 2011 er utlagt til offentlig ettersyn.

Næring, miljø og teknisk

Pleie- og omsorgstjenesten

Oppvekst og kultur

Høringsuttalelse må være levert servicekontoret innen 15.12.2010 kl. 12.00.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no