Flatanger Lettskyet -3

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Landbruk

 2 kyr cropped

Veileder landbruk og næring er fagansvarlig for landbruksområdet. Landbruk er her definert som både forvaltningsoppgaver (lovforvaltning og tilskuddsforvaltning) og veiledningsoppgaver innen fagområdene jordbruk, skogbruk og viltforvaltning. Kontaktperson for disse fagområdene er:

Øivind Strøm, tlf. 476 37202
E-post: oivind.strom@flatanger.kommune.no

Behandlingsgebyr landbrukssaker


 

Tjenestebeskrivelser:

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no