Flatanger Delvis skyet 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Sentraladministrasjon > Ligningskontor > Artikkel

Ligningskontor/skattekontor

Skattekort, ligning, selvangivelse, merverdiavgift, arveavgift
 
Fra 1.januar 2008 er Skatteetaten organisert som skattekontor i fem regioner. Dagens likningskontor, skattefogdkontor og fylkesskattekontor samles i én organisasjon regionalt: skattekontoret. Skattekontoret kan behandle saker for hele landet innenfor alle virksomhetsområdene.
 
Skattepliktige i Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger og Fosnes skal forholde seg til:

Postadresse: Skatt Midt-Norge, Postboks 2060, 6402 MOLDE
Besøksadresse: Statens Hus, 7734 STEINKJER
Telefon: 800 80 000
Telefaks: 71 19 51 01
E-post: skattmidt@skatteetaten.no
Hjemmeside: Skatteetaten

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no