Flatanger Regn 8

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Næringsutvikling

Veileder landbruk og næring er sammen med teknisk sjef og rådmann kommunens kontaktperson i næringssaker.

Vi ønsker å være samtalepartnere og støttespillere for personer som går med tanker om bedriftsetablering eller annen næringsaktivitet. Vi ønsker også å spille på lag med eksisterende næringsliv, og bidra til at næringsaktørene skal kunne utvikle seg videre. I tillegg bistår vi også med vanlig veiledning og kontakt med Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, fylkeskommune, stat m.v.

Flatanger kommune disponerer et kommunalt næringsfond som skal være et virkemiddel i arbeidet med å styrke næringsliv og bosetting i kommunen. Fondet skal brukes til å fremme etablering og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Flatanger. Nedenfor finnes vedtektene for Næringsfondet og en enkel søknadsveiledning.
 
 
Ta kontakt med rådgiver landbruk og næring, Øivind Strøm, tlf. 47637202
(oivind.strom@flatanger.kommune.no) for ytterligere informasjon.  

 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no