Flatanger Sludd 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Nordgaardstua

Serviceerklæring vedtatt 21.09.2006

FORMÅLET MED TJENESTEN: Et dagaktivitetssenter hvor det legges til rette for å få dekket sosiale behov med mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no