Flatanger Skyet 2

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Helse og omsorg > Nordgaardstua > Artikkel

Nordgaardstua

Serviceerklæring vedtatt 21.09.2006

FORMÅLET MED TJENESTEN: Et dagaktivitetssenter hvor det legges til rette for å få dekket sosiale behov med mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet.

HVEM KAN FÅ TJENESTEN?

• Beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun.
• Andre hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.

HVA OMFATTER TJENESTEN :

• Tilbud i Nordgaardstua blir gitt som gruppetilbud. Av aktiviteter kan nevnes: - høytlesing , avislesing - håndarbeidsaktiviteter - bingo - basar - konkurranser – ordlek - allsang og ”Syng med oss arrangement” - turer, trim - formiddagstreff - andakt - ”diskusjonsforum”
• Det er mulighet for å kjøpe seg middag fra kjøkkenet når du deltar på aktiviteter i Nordgaardstua. Dette må du gi beskjed om dagen i forveien til Nordgaardstua.

TILGJENGELIGHET:

• Nordgaardstua ligger i kjelleretg ved Flatanger pleie- og omsorgstun.
• Nordgaardstua er åpen hver dag fra kl 09 00 til kl 15 00. 
• Det er ikke noe tilbud på kveldstid.
• Enkeltarrangement på kveldstid kunngjøres.
• Det gis ikke noe tilbud på helger og på høytidsdager.

HVA KAN DU SOM BRUKER FORVENTE AV OSS?

• Vi yter tilbudet med respekt for deg og din livssituasjon
• Vi tilstreber å gi tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne, samt mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktiviteter
• At personalet overholder sin taushetsplikt.

HVA VI FORVENTER AV DEG FOR Å KUNNE YTE TJENESTEN:

• For å komme hit og delta i de ulike aktivitetene må du selv sørge for transport hit og hjem igjen.
• Respektere at den enkelte ansatte ikke har anledning til å motta noen form for økonomisk vederlag eller gaver fra brukerne.
• At du som bruker respekterer at ansatte er underlagt taushetsplikt og av den grunn ikke kan diskutere andre brukere.

KOSTER DET Å VÆRE PÅ NORDGAARDSTUA?

• Hver og en har ansvar for å ha med seg penger til diverse aktiviteter som bingo, loddsalg etc.
• Egenandel på diverse større arrangementer må påregnes.

KLAGEADGANG:

• Dette er en tjeneste som det ikke fattes enkeltvedtak på.
• Klage på manglende eller mangelfullt tilbud rettes til pleie- og omsorgstjenesten.

KONTAKT OSS: Trenger du mer informasjon, kan du kontakte pleie- og omsorgstjenesten:

• Kontoret telefon 476 75475 
• Nordgaardstua telefon 47680742

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no