Flatanger Klarvær 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Informasjon > Kunngjøringer/Høringer > Artikkel

Oppstart av områderegulering Vangen - Fløanskogen - Fløaodden

Med formål å avklare arealbruk knyttet til boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, næring- og industriformål og gang- og sykkelvei i området Vangen – Fløaskogen – Fløaodden.
Oppstartsvedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-2.

Eventuelle merknader må sendes Flatanger kommune, avd. NMT, 7770 Flatanger innen 4 uker.
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no