Flatanger Delvis skyet 2

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur

Løpende barn

Oppvekstkontoret er en del av sekretariatet for hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Oppvekstsjefen er administrativ og pedagogisk leder for etaten, samt rektor for musikk- og kulturskolen.

Kontaktinformasjon for oppvekstkontoret:

Ansatt Telefon E-post
Oppvekstsjef Gurid Halsvik 476 49475 gurid.halsvik@flatanger.kommune.no
Biblioteksjef/ped. kons.     Gro Seltveit 915 20944/              476 46062 gro.seltveit@flatanger.kommune.no
Kultursjef Julie Elisabeth Haugum 476 46170 julie-elisabeth.haugum@flatanger.kommune.no

 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no