Flatanger Skyet 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Oppvekst og kultur > Grunnskole > Lauvsnes skole > Artikkel

Organisering av skoledagen

ORGANISERING AV SKOLEDAGEN

1. og 2. time:       08.45 – 10.15 (30)
evt. Tur      10.15-10.30
Frimin:       10.30 – 10.40

3. time:      10.40 – 11.25

Matfri:        11.25 – 11.55
4. time:      11.55 – 12.40

Frimin:      12.40 – 12.50

5. time:      12.50 – 13.35

Frimin: 13.35 – 13.45

6. time: 13.45 – 14.30

Alle elevene er ute i første og siste friminutt

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no