Faste medlemmer  
Per Bårdsen Leder
Kari Leknes Nestleder
Arnhild Heimdal Medlem
Inger Kjellrun Vedvik Medlem
Marit Hustad Dølvik 1. varamedlem
Inger Morken 2. varamedlem
   
Representanter fra kommunestyret  
Ingunn Torgersen Medlem
Geir Tore Olsen Medlem
Gry Hanssen Varamedlem
Arne Skorstad Varamedlem