Flatanger Klarvær 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Informasjon > Kunngjøringer/Høringer > Artikkel

Reguleringsplan Sandmohavn – gnr. 1 bnr. 2 - 1. gangs behandling

Revidering av gjeldende reguleringsplan med innregulering av 3 nye hyttetomter i gammelt felt, 1 ny tomt, 4 nye nausttomter og regulere inn ny gårdsveg. 

Planforslaget er utlagt til offentlig innsyn på avdeling for Næring, miljø og teknisk, 7770 Flatanger.
 
Evt. merknader må sendes Flatanger kommune innen 4 uker. 
 
Vår ref. 2010/4406-12 bes oppgitt ved henvendelse.
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no