Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner

arealplanleggerHovedutvalg for Næring, miljø og teknisk er det faste utvalget for plansaker i Flatanger kommune. De har vedtatt retningslinjer for hvilke krav de stiller ved utarbeidelse av reguleringsplaner (spesielt gjelder dette planer for fritidsbebyggelse), og disse finnes som en tekstdel til  ”Strategidokument og temakart for fritidshus og ervervsbebyggelse i Flatanger kommune”. PDF document ODT document

Spørsmål som angår regulering og reguleringsplaner kan rettes til:

Teknisk sjef, Hans Petter Haukø, tlf. 916 93825.
 
Veileder landbruk og næring, Øivind Strøm, tlf. 476 37202.
Epost: 
oivind.strom@flatanger.kommune.no
 
Alle reguleringsplaner som omhandler fritidshusbebyggelse er private reguleringsplanforslag, og Flatanger kommune har vedtatt følgende gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner:
 
 
Nedenfor finnes en oversikt over stadfestede reguleringsplaner i Flatanger kommune. På noen av planene er det lagt ut linker til pdf-versjoner av reguleringsplankartene slik at en ved å klikke på ”plannavnet” får se planlagt arealbruk i den aktuelle plan.