Flatanger Delvis skyet 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Informasjon > Kunngjøringer/Høringer > Artikkel

Revidering av kommuneplanens arealdel

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§§ 4-1, 11-12 og 11-13 tas kommuneplanens arealdel for Flatanger opp til revidering.

Tilhørende forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 20. august 2013. Formannskapets forslag til planprogram fås ved henvendelse til servicekontoret tlf. 74 22 11 00.

Her ser du formannskapets forslag til planprogram

Høringsuttalelse sendes til Flatanger kommune, 7770 Flatanger eller til postmottak@flatanger.kommune.no.

 

 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no