På servicekontoret selges følgende bøker og hefter:

Hylland, Julian: Flatangerboka (1962) kr 170,- 
Landre, Arnt: Øyfolket (1998) kr 520,-
Landre, Arnt: Fastlandsfolket (1999) kr 550,-
Landre, Arnt: Sør for Jøssundfjorden (2002) kr 500,-
Fotefar mot nord. Utvorda Kystfort kr 40,-
Kalenderen Flatanger i gammeldagan - de fleste årganger
Alle årbøkene til Flatanger historielag.
Øyfolket