Flatanger Skyet 2

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Miljøbygget

Sentraladministrasjon

Servicekontoret er kommunens kontaktpunkt mot publikum og skal gjøre det enklere for deg som ønsker å komme i kontakt med kommunen. I servicekontoret kan du spørre om ”alt” og få svar der og da, eller bli fortalt hvordan du skal gå fram.
 
Besøksadresse:
Miljøbygget, Lauvsnes
Postadresse:
Miljøbygget, 7770 Flatanger
Sentralbord:
74 22 11 00
E-post:


Kontaktinformasjon sentraladministrasjon:

Ansatt
Telefon
E-post
Rådmann Rune Strøm
476 36043
Sekretær Anita S. Hågensen
742 21100
Rådgiver personal Kari Imsgard
476 31249
Fagarbeider Rita J. Holt
742 21100
Økonomikonsulent Gunnar Einvik
476 36505
Kons. økonomi Tove Mette Aune
476 36577
Flyktningekoordinator Somia Tøndel 907 07162 somia.tondel@flatanger.kommune.no

Sentraladministrasjonen har følgende hovedoppgaver:  
 • overordna ledelse/lederutvikling
 • felles personalarbeid/personalutvikling
 • overordna kommunal planlegging
 • kommuneregnskap/innkreving/lønn/budsjett/økonomistyring
 • fellesfunksjoner innenfor post, arkiv og IT
 • kommunal informasjon
 • saksbehandling/sekretariat for styrer, råd og utvalg
 • tverretatlig prosjektarbeid
   
  E-post til kommunen kan sendes på denne adressen: postmottak@flatanger.kommune.no.
  E-post til kommunen skal behandles som annen post. Det er derfor viktig at henvendelser angir navn og adresse på avsender. 
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no