Flatanger Delvis skyet 15

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Miljøbygget

Sentraladministrasjon

Servicekontoret er kommunens kontaktpunkt mot publikum og skal gjøre det enklere for deg som ønsker å komme i kontakt med kommunen. I servicekontoret kan du spørre om ”alt” og få svar der og da, eller bli fortalt hvordan du skal gå fram.
 
Besøksadresse:
Miljøbygget, Lauvsnes
Postadresse:
Miljøbygget, 7770 Flatanger
Sentralbord:
74 22 11 00
E-post:


Kontaktinformasjon sentraladministrasjon:

Ansatt
Telefon
E-post
Rådmann Rune Strøm
476 36043
Sekretær Anita S. Hågensen
742 21100
Fagarbeider Brita F. Øie 742 21100 brit.floan.oie@flatanger.kommune.no
Rådgiver personal Kari Imsgard
476 31249
Fagarbeider Rita J. Holt
742 21100
Økonomikonsulent Gunnar Einvik
476 36505
Kons. økonomi Tove Mette Aune
476 36577
Flyktningekoordinator Somia Tøndel 907 07162 somia.tondel@flatanger.kommune.no

Sentraladministrasjonen har følgende hovedoppgaver:  
 • overordna ledelse/lederutvikling
 • felles personalarbeid/personalutvikling
 • overordna kommunal planlegging
 • kommuneregnskap/innkreving/lønn/budsjett/økonomistyring
 • fellesfunksjoner innenfor post, arkiv og IT
 • kommunal informasjon
 • saksbehandling/sekretariat for styrer, råd og utvalg
 • tverretatlig prosjektarbeid
   
  E-post til kommunen kan sendes på denne adressen: postmottak@flatanger.kommune.no.
  E-post til kommunen skal behandles som annen post. Det er derfor viktig at henvendelser angir navn og adresse på avsender. 
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no