Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogbruk

Hestmarkmyra  1  Kommunen har en rekke ansvarsområder innen lovforvaltning og tilskuddsforvaltning for fagfeltet skogbruk. Kommunen skal i tillegg til å være forvalter, også være en veileder knyttet til skogbruksfaglige spørsmål.
Skogbruksloven med tilhørende forskrifter er den mest sentrale loven for fagområdet.


Nedenfor finnes en samling av lenker til aktuelle søknadsskjemaer innen fagområdet:

SLF-902 Søknad om bygging av landbruksveg
SLF-903 Søknad om tilskudd til vegbygging
SLF-909 Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur
SLF-910 Grøfting og gjødsling
SLF-917 Søknad om tilskudd til tynning

Publisert | Oppdatert 23. september 2014

Skjema