Flatanger Delvis skyet -2

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Næring, miljø og teknisk > Byggesak > Artikkel

Tiltak med ansvarsrett

Når du skal planlegge et byggetiltak, er det nødvendig med en avklaring i forhold til plan- og bygningsloven. 
Det er mange typer byggetiltak, fra store utbyggingsprosjekter til mindre byggearbeider som skal utføres på egen bolig eller fritidsbolig. Plan- og bygningsloven har forskjellige krav til søknad, dokumentasjon og behandlingstid avhengig av hva slags byggetiltak det er. Bygningsmyndigheten i kommunen vurderer om det er søknadsplikt og gir deg informasjon om den videre saksgang.

Søknadspliktig tiltak
Plan- og bygningsloven fastsetter hvilke tiltak som er søknadspliktig. Søknadspliktige tiltak skal søkes av og utføres av foretak med godkjent ansvarsrett for aktuelle ansvarsområder.

Ansvarlig søker
Ansvarlig søker skal være et kvalifisert foretak med kompetanse til å inneha ansvarsrett som ansvarlig søker. Ansvarlig søker skal representere tiltakshaver (byggherren) i søknadsprosessen.

Forhåndskonferanse
Forhåndskonferansen er ofte det første formelle møte mellom tiltakshaver og bygningsmyndigheten. Her vil det bli gitt gjensidig informasjon, og kommunen vil orientere om hvilke regler og krav som gjelder for byggetiltaket. Forhåndskonferanse er viktig for å få en god byggesaksprosess både for tiltakshaver og kommunen. Ta kontakt med byggesakskontoret for å avtale nærmere. 

Skjema
Aktuelle søknadsskjema finner du her

Plan- og bygningsloven

Ytterligere informasjon finner du på Statens bygningstekniske etat .

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no