Flatanger Klarvær 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Snarveier/aktuelt > Nytt fra ordføreren > Artikkel
Molte

Sommeren har ikke helt sluppet taket

Vi har mange fine høstdager igjen. Vi lever tett på en flott og gavmild natur. Fiske, bærplukking og jakt opptar mange. Eller bare nyte gode dager, uten et spesielt oppdrag. De rike ressursene ligger rett utenfor stuedøra.

I tillegg til at den enkelte kan glede seg over nærhet til naturen, gir den også grunnlag for næringsliv og arbeidsplasser. Landbruk, reiseliv, oppdrett og energiproduksjon, samt alle ringvirkningene med service, transport og handel. Det bør gi oss på Namdalskysten grunn til optimisme. Disse ressursene blir ikke mindre verdt.
Livskvalitet og verdiskaping går hånd i hånd. Natur er både trivselsfaktor og utviklingskraft.
 
Så over til politikk. På kommunestyremøte i november skal kommunen vedta politisk organisering. Det viktigste her blir hvor mange som skal være i kommunestyret. En arbeidsgruppe har forslått at vi reduserer fra 17 til 13. Minste lovlige antall er 11.
Argument for å redusere til 15 eller 13 er at vi har færre innbyggere nå enn da det ble gjort vedtak om 17. Det er få velgere bak hver representant. Det litt over 60 innbyggere bak hver repr., det vil si ca. 30 velgere. For sammenligning: Namsos har ca 320 innb. bak hver repr.
Det blir enklere å stille liste. Flere parti sliter med å få en liste på flere enn 17 kandidater.
Det er også en økonomisk innsparing.
Argument mot å redusere kan være at det blir vanskeligere å få god grendevis representasjon.
Argumentet med at det er få innbyggere bak hver representant kan også snues på og sies å være en fordel. Flere kommer til orde og kommunestyret har samlet sett tilgang til mer informasjon.
Forslaget er nå ute på høring i alle politiske parti, med frist 1. oktober. Vedtaket må gjøres i år, da det er valg neste år.
At det er valg i 2011 gjør at partiene nå så smått begynner å tenke nominasjon og liste.
Håper for alle parti at listestilling ikke blir for vanskelig. Jeg vil dra fram et moment, og det er antall kvinner i kommunestyret. Flatanger er en av de kommunene i landet med lavest kvinnerepresentasjon. Ved valget i 2007 var det 4 direktevalgte kvinner av 17. På noen møter er det ned i to som møter, etter at lovlige permisjoner er innvilget. Her hviler det et ansvar på hvert enkelt parti. Få en god kvinnerepresentasjon på lista. Med så mange flinke kvinner må det være noen som sier: Ja, dette har jeg lyst til å prøve, sett meg opp. Og når valget kommer, bruk stemmeretten slik at vi ikke blir på jumboplass igjen. Det er ikke mangel på de som kan, det ser vi mer enn tydelig i lokalt organisasjonsliv ellers. Lykke til!
 
Så en gladmelding; befolkningsstatistikk for 1/7- 10 viser at vi øker i folketall. +7 denne gang.
 
Til slutt vil jeg gratulere Villa Fyr Venneforening med det flotte arbeidet som er gjort på Villa. Et praktfullt anlegg står etter hvert fram. Det skal vi være stolte av.
 
Ha en god høst både i natur og arbeidsliv!
 
Hilsen
Reidar Lindseth
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no