Flatanger Skyet 3

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Snarveier/aktuelt > Nytt fra ordføreren > Artikkel
Småværet_200x112

Sommertid!

Hei igjen!

Vi lener oss litt tilbake og opplever nærmest normal situasjon også i Flatanger igjen, selv om både aske, sot og brunsvidd lyng og vegetasjon minner oss om den meget spesielle vinteren vi opplevde. Mange er i full gang med oppbygging etter brannkatastrofen, og vi gleder oss til å se utviklinga både på Hasvåg og Småværet.

Jeg benytter også anledninga til å gratulere våre konfirmanter, med vel overstått konfirmasjon, det er en stor begivenhet som legges til våre minner.

Flatanger opplever positiv utvikling i næringslivet, også dette året har oppdrettsnæringa gode vilkår og dette preger også de serviceytende bedriftene som leverer og lever i takt med oppdrettsnæringa. Ikke minst den positive utviklinga for både AQS, Folla Maritime Service og Nesset Sjømat, er meget betydningsfull. Det er også spennende utvikling på gang i Storlavika, det er de geografiske og naturgitte forutsetningene som gir oss det beste og sterkeste næringsgrunnlaget. Flatanger har bevist satset på turisme og fritidsbebyggelse det gir oss svært mye tilbake, ikke minst innen varehandel, men også mangfold i service og håndtverk. Med «verdens» beste forutsetninger for laksoppdrett, da er det vårt naturlige valg at vi også videre framover ønsker at våre sjøarealer i størst mulig grad benyttes til aktiv produksjon og spennende arbeidsplasser.
Bedriftsbesøk, jeg er avhengig av tett kontakt med næringslivet, for best mulig oversikt, både utfordringer og muligheter, om noen ønsker besøk, så gi meg et lite hint!
Vårens landbruksoppgjør inneholdt dramatiske signaler for distriktslandbruket, at også Nord-Trønderske politikere fra regjeringspartiet Høyre, ønsket Venstres og Krfs endringer velkommen, sier nok sitt om hvor alvorlig situasjonen var, jeg håper at vi også videre framover opplever at landbruket har ei framtid som gjør det interessant å være bonde.
Kommunereform er et av de store prosjektene, som regjeringa legger meget stor tyngde bak. Når stortinget har sagt sitt, er det forventet at vi starter oppgaven med å finne hva som blir den beste løsninga for oss i den enkelte kommune. Med de økonomiske virkemidlene som legges til grunn, for de som er raske, vil det bety en rask avklaring også for Flatanger sin del, i løpet av første halvår 2016, skal kommunene ha fattet sine vedtak og reformen være gjennomført innen 2020. Dette vil bli et omfattende arbeid, der vår oppgave blir å finne de beste løsninger for innbyggerne i Flatanger. Jeg tror det vil lønne seg å delta høyt på banen der spillet foregår, eller vi kan velge å bare stå i mål for å se hvor lenge vi kan berge oss! De kommunale oppgavene skal videreføres og utvikles, i en ny organisasjon, mye står på spill og mange baller vil være i lufta på samme tid! Noe er i alle fall sikkert, at endringer kommer!
De nærmeste 2 åra framover, vil legge grunnlaget for framtidas kommunale innhold. Vi har feiret «Grunnlovsjubileum» i år! Den prosessen som startes nå, vil nok ha betydning og omfang av en størrelse som vi ikke har tatt innover oss! Det blir ekstra viktig at våre dyktige medarbeidere aktivt blir med på mulighetene, for det vil utvilsomt bli både nye og kanskje enda mer interessante offentlige oppgaver, i de framtidige kommunale tjenestene og oppgavene!
Oppdrettsnæringa kjører ny satsing på «strandrydding» de 2 foregående åra følges opp og enorme mengder med flytende «herreløs» søppel blir samlet og tatt hånd om! Dette gir oss en enda vakrere skjærgård og gode sommerjobber til arbeidsvillige ungdommer. Men det viser også at mange overlater søpla si til andre! I denne sammenhengen vil jeg også utfordre og oppfordre oss alle andre til å ta en ekstra innsats, både næringsliv og private bør kunne avsette 3-4 timer til ekstra ryddeinnsats, det vil gi et enda vakrere Flatanger!
Jeg vil ønske alle en flott sommer, sjø og land, fjord og fjell, du verden her har vi det godt!
God Sommer!
Hilsen ordfører Olav Jørgen Bjørkås
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no