Flatanger Sludd 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Sosial omsorg, edruskapsvern

Administrative stillinger kontaktinformasjon:

Navn Tittel Tlf. nr E-post
Tone Merete Eian Førstekonsulent/veileder 55553333 tone.merete.eian@nav.no


Arbeidsområde:
Sosialtjenesten kan gi hjelp til personer som er i en vanskelig situasjon. Hjelpen gis i form av råd og veiledning, økonomisk tilskudd, krisehjelp, samtaler, gjeldsrådgivning og tilbud ved rusmiddelproblemer. 


Nedenfor finner du aktuelle tjenester:
Bostøtte
Boligtilskudd til tilpasning av bolig
Startlån bolig
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no