Flatanger Skyet 13

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Sosial omsorg, edruskapsvern

Administrative stillinger kontaktinformasjon:

Veileder Ida Sjølien, tlf. 55 55 33 33, e-post: ida.sjolien@nav.no


Arbeidsområde:
Sosialtjenesten kan gi hjelp til personer som er i en vanskelig situasjon. Hjelpen gis i form av råd og veiledning, økonomisk tilskudd, krisehjelp, samtaler, gjeldsrådgivning og tilbud ved rusmiddelproblemer. 

Nedenfor finner du aktuelle tjenester:
Bostøtte
Boligtilskudd til tilpasning av bolig
Startlån bolig
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no