Flatanger Skyet 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Stadfesting av kommuneplanens arealdel for Flatanger kommune

Flatanger kommunestyre stadfestet kommuneplanens arealdel 2016 - 2026 i kommunestyremøte den 15.12.2016 i K-sak 67/2016.

Planen inneholder følgende dokumenter:

Kommunedelplan Lauvsnes
Planbeskrivelse
Konsekvensutredning
Planbestemmelser og retningslinjer
Kommuneplanens arealdel 2016 -2026

 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no